Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Życiorys

Dane personalne

Edukacja

 • od 2011 - Studia doktoranckie na kierunku prawo. Uniwersytet Gdański.
 • 2006 – 2010 - Aplikacja radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończona aplikacja radcowska, egzamin radcowski złożony z wynikiem pozytywnym. Numer wpisu na liście radców prawnych: Gd/1986.
 • 2001 – 2006 - Uniwersytet Gdański, kierunek: prawo. Seminarium magisterskie: prawo finansowe. Temat pracy magisterskiej: Podatkowo-prawne aspekty umowy leasingu (seminarium prawo finansowe). Ocena końcowa ze studiów: dobry plus.
 • Ocena z egzaminu magisterskiego: bardzo dobry. Praca magisterska wygrała w konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską poświęconą Leasingowi organizowanym przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych.
 • 1997 – 2001 - I Liceum Ogólnokształcące d. Gimnazjum Polskie w Kwidzynie, profil matematyczno-informatyczny.

Doświadczenie zawodowe

1. Obecne zatrudnienie

 1. od październik 2010 - Kancelaria Radców Prawnych Legitus s.c. z siedzibą w Gdańsku – radca prawny, wspólnik zarządzający. Podstawowe obowiązki:
  • świadczenie pomocy prawnej w granicach uprawnień radcy prawnego,
  • kompleksowa obsługa spółek i przedsiębiorców,
  • prowadzenie postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów i kontraktów,
  • sporządzanie opinii prawnych.
 1. Specjalizacja zawodowa: prawo cywilne i handlowe, ubezpieczenia gospodarcze, praw gospodarcze, procesy sądowe, sądowo-administracyjne, postępowania administracyjne.
 2. od luty 2011 Kwartalnik Prawa Spółek „Spółka&Co.” – współwydawca, redaktor naczelny, autor artykułów.
 3. od kwiecień 2012 Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. – autor komentarzy praktycznych i artykułów.

2. Poprzednie zatrudnienie

 1. styczeń 2006 – październik 2010 - Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku – prawnik/aplikant radcowski. 
 2. lipiec 2007 – lipiec 2009 - Legalsupport Spółka z o.o. w Krakowie, wydawca E-Prawnik.pl: publicysta prawniczy, autor opinii prawnych oraz omówień bieżącego orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, udzielanie porad prawnych klientom.
 3. czerwiec 2005 – czerwiec 2006 - Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. w Warszawie: członek Zespołu Zarządzania Wiedzą, przygotowywanie opracowań z zakresu prawa podatkowego, monitoring orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. marzec 2005 – czerwiec 2006 - Biuro Porad Obywatelskich w Gdańsku. Stanowisko: Doradca. Udzielanie porad prawnych klientom, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, odpowiedzi na listy klientów w zakresie prawa cywilnego, pracy i administracyjnego.
 5. grudzień 2004 – marzec 2006 - Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku. Byłem członkiem sekcji prawa cywilnego. W trakcie praktyki sporządzałem wstępne informacje z zakresu prawa oraz wzory pism procesowych. Pracę w Poradni ukończyłem z wyróżnieniem.
 6. wrzesień 2005 – lipiec 2007 - Poradnia Prawna dla Cudzoziemców - jestem współtwórcą Poradni. W czasie pracy w Poradni udzielałem porad oraz sporządzałem opinie prawne dla cudzoziemców z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego oraz prawa administracyjnego.

Kursy i szkolenia

 1. Studium Prawa Europejskiego, kierunek wymiar sprawiedliwości. Roczny kurs prawa europejskiego prowadzony w trybie zaoczno-korespondencyjnym,
 2. Akademia Młodych Dyplomatów. Roczny program szkoleniowy przygotowujący studentów do rekrutacji do polskiej służby zagranicznej, polskiej służby cywilnej oraz instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych,
 3. Mediacje i negocjacje dla prawników. Cykl 7 wykładów poświęconych procedurom mediacyjnym w prawie cywilnym, karnym, administracyjnym, a także metodom negocjacji.

Języki obce:

 • Angielski – certyfikat ESOL Business English Certificate poziom: Ventage

Publikacje

Inne Osiągnięcia

Prelekcje w czasie konferencji:

 • Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2006, referat w panelu „Rynek Pracy”;
 • „Aktywność – Integracja – Tożsamość. Członek Mniejszości Narodowej w Polsce” – referaty podczas trzech konferencji cyklu dotyczące praw cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej. Cykl konferencji zrealizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (2006-2007),
 • Prawne aspekty cyberprzestępstw – wykład na Konferencji naukowej organizowanej przez Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Głuchołazach (IV.2011),

Szkolenia i wykłady:

 • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu – prowadzenie zajęć z przedmiotu „Podstawy prawa” (2009-2010 r.),
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu badań rynku dla ELSA Poland (2005 r.)

Konkursy:

 • Laureat konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską o tematyce Leasingu organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych,
 • Finalista ogólnopolskiego konkursu EYe_on_Tax organizowanego przez Ernest&Youn (edycja 2006 rok),
 • Laureat konkursu Wakacyjny Staż 2005 organizowanego przez Urząd Miasta Gdańska,
 • Laureat etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (edycja 2001rok),
 • IV miejsce w etapie wojewódzkim drużynowego konkursu Zostań Negocjatorem (edycja 2001 rok).

Stypendia i nagrody: 

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • Stypendium Burmistrza miasta Kwidzyna, rok 2004/05, 2005/06;
 • Stypendium naukowe WPiA UG, rok akad. 2004/05, 2005/06.

Hobby: fotografia, podróże, siatkówka.

Działalność społeczna

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA - funkcje: Dyrektor ds. Komputeryzacji kadencji 2003, Prezes ELSA Gdańsk kadencji uzupełniającej 2003 oraz kadencji 2004/05, Koordynator Badań Rynku ELSA Poland 2004, Dyrektor ds. badań i analiz i członek Zarządu Krajowego ELSA Poland kadencji 2005.
 • Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna - funkcje: Członek sekcji cywilnej w latach 2004-2006. Sekretarz i członek Zarządu SUPP w kadencji 2005-2006.
 • Collegium Pro Ethica Iuris - funkcje: założyciel koła naukowego. Przewodniczący SKN Collegium Pro Ethica Iuri kadencji 2004/05.
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna – Biuro Porad Obywatelskich w Gdańsku - funkcje: Doradca w latach 2005-2006. Udzielanie porad prawnych klientom, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, odpowiedzi na listy klientów w zakresie prawa cywilnego, pracy i administracyjnego.
 • Forum Młodych Dyplomatów w Warszawie - funkcje: Koordynator Grupy Prawnej FMD, Koordynator Poradni Prawnej dla Cudzoziemców, Koordynator cyklu konferencji prawniczych „Aktywność – Integracja – Tożsamość. Członek Mniejszości Narodowej w Polsce”. Członek Sądu Koleżeńskiego kadencji 2007-2009.
 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych - funkcje: Administrator strony internetowej FUPP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Michał Koralewski